Privacitat de dades RGPD

En el moment de realitzar la vostra compra us demanarem una sèrie de dades personals (nom, adreça, correu electrònic...). Informació que sota cap concepte vendrem, intercanviarem o distribuïrem a terceres persones o empreses sense el consentiment explícit.

Sempre que ho desitgi pot enviar un correu a la botiga de Fortià per eliminar les seves dades de la nostra base de dades.

Només utilitzarem el correu electrònic o bé el telèfon en el cas que haguem de comunicar-vos alguna qüestió relativa a la vostra comanda, i per donar-vos un millor servei (per exemple solventar algun problema de transport, etc.)

Sempre que ho desitgi podrà editar aquesta informació; la podrà actualizar o cambiar des de el seu panell de dades.

Les dades de targetes de crèdit viatgen encriptades directament cap al TPV de Banc Popular,, de manera que el mode de pagament és totalment segur.

És possible que en algún cas enviem informació periòdica sobre les novetats de productes, ofertes, accions... Tanmateix només serà enviada a aquelles persones que s'hagin subscrit a la nostra llista, i en qualsevol moment podran esborrar-se per deixar de rebre informació. En cadascun dels correus rebuts hi haurà (normalment a la part inferior del correu) la opció per donar-se de baixa de la subscripció.

Informació legal RGPD

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Dades de contacte del responsable:

Les dades de la web http://www.labotigadefortia.com són:
Nom: Marc Tibau Badosa (Alimentació Tibau)
NIF : 40440975-Y
Direcció: Plaça Catalunya nº 2  Codi Postal:17469
Població: Fortià
Provincia: Girona
Contacte: info@labotigadefortia.com


Termini de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.


Cessió de dades

No preeveiem cap cessió de les dades en cap cas, exepte per previsió legal.


DRETS:

Quins drets té??

Té dret al fet que li confirmem si estem tractant dades seves

Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari tractar-les.

En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a revocar el consentiment.


Com pot exercir-los:

Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a  info@labotigadefortia.com.  Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita per tal que sigui exercit i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.
Si vol disposar d'un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de l'Agència: http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php

Pot trobar tota la normativa de llei a la seguent web:

https://www.aepd.es/


Amunt