Avís Legal

Avís legal de labotigadefortia.com

Les dades de la web http://www.labotigadefortia.com són:
Nom: Marc Tibau Badosa (Alimentació Tibau)
NIF : 40440975-Y
Direcció: Plaça Catalunya nº 2  Codi Postal:17469
Població: Fortià
Provincia: Girona
Contacte: info@labotigadefortia.com

Segons marca la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) , les dades que ens ha facilitat a labotigadefortia.com només seran utilitzades en relació directe amb el nostre projecte, en cap cas seran cedides a terceres persones i/o empreses alienes a la nostra empresa
Vostè té dret a efectuar els seus drets d’accés, rectificació i cancel•lació, d’acord amb allò que disposa la Llei , cal que ens ho comuniqui per escrit a labotigadefortia.com, Plaça Catalunya nº 2 de Fortia cp:17469 (Girona) o a info@labotigadefortia.com.

CONDICIONS D'ÚS

Queda prohibida la venda de begudes alcoholiques de qualsevol graduació a menors de 18 anys.

La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició d'usuari de la Pàgina, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l'acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l'Avís legal. Si l'Usuari no estigués d'acord amb les clàusules i condicions d'ús d'aquest Avís Legal, s'abstindrà d'utilitzar la Pàgina. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per Marc Tibau Badosa com labotigadefortia.com. pot ser diferent en cada moment en què l'Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l'Usuari ha de llegir l'Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi a la Pàgina.

A través de la Pàgina, Marc Tibau Badosa com labotigadefortia.com facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d'Internet per Marc Tibau Badosa com labotigadefortia.com o per tercers autoritzats.

L'Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l'Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d'aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l'Usuari s'obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l'Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per Marc Tibau Badosa com labotigadefortia.com, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

L'Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge , fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d'Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, l'Usuari no podrà:

• - Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització escrita i explícita de Marc Tibau Badosa com labotigadefortia.com, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.

• - Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar dades identificatives de la reserva de drets que Marc Tibau Badosa com labotigadefortia.com o els seus titulars puguin posseir, de les empremtes i / o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

 

L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i inclús d'intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i / o dels Continguts.