Tramuntana-Reis aus dem Alt Empordà

Arroz Tramuntana del Alt Empordà; cultivado en las marismas del Empordà.La climatología especial de la comarca, caracterizada por el vientos de tramontana y temperaturas suaves, son los factores que dan una altísima calidad en este arròz Tramuntana.

2,75 €inkl. MwSt.

Des de principis d'aquest any s'ha començat a comercialitzar el primer arròs que es conrea i s'envasa a l'Alt Empordà. Aquest és un arrós semi llarg i cristal·lí de qualitat extra, deal per a preparació d'amanides, paelles i acompanyaments. És de gra dur quedant molt solt a la cocció. La climatologia especial de la comarca, caracteritzada per el vents de tramuntana i temperatures suaus, són els factors que donen una altíssima qualitat a aquest producte.

Els camps de conreu es troben a la zona dels aiguamolls de l'Empordà, entre els municipis de Riumors i Castelló d'Empúries. El fet que estigui a la plana i tocat pels vents de la tramuntana fa que necessiti menys tractaments que altres arrossos conreats en d'altres zones, donat que el vent elimina bona part de les plagues que puguin presentar-se durant el creixement de la planta.

El fet que aquests arròs aposti clarament per identificar-se com de l'Alt Empordà suposa un pas important per donar a conèixer altres productes de la comarca més enllà dels seus vins que, és ben sabut, són d'una qualitat indiscutible.

ZONA O POBLE Fortià, Riumors

Top